EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

Gavēņa laika dievkalpojums Ryugtōs sōpes un tā mūzika mūsdienu latgaliešu katoļu praksē: trīs gadījumi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Apraksts Cepurniece, I. (2019). Gavēņa laika dievkalpojums Ryugtōs sōpes un tā mūzika mūsdienu latgaliešu katoļu praksē: trīs gadījumi: bakalaura darbs. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija.
Pases Nr. LFK D CEP 725 2019
Numurs LFK 04465
Dāvinatājs Cepurniece, Ilze;