EN in English

Laba slava ir krāšņāka nekā liela bagātība. (LFK 1376, 2647)

Letonica, 39

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ķencis, T. (Red.). (2019). Letonica: Folklora: tradīcijas un valsts, 39. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2019
Numurs LFK 04464