EN in English

Krietna saimniece tur pagalmu tīru. (LFK 1552, 4212)

Letonica, 39

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Ķencis, T. (Red.). (2019). Letonica: Folklora: tradīcijas un valsts, 39. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LET 795 2019-39
Numurs LFK 04464