EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Ļaudonas novada tautasdziesmu devums latviešu folklorā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
Apraksts Politere, I. (1985). Ļaudonas novada tautasdziesmu devums latviešu folklorā. Rīga: Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts.
Pases Nr. LFK D POL 270 1985
Numurs LFK 04458