EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Ziemeļu mags: Johans Georgs Hāmanis

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs FSI
Apraksts Bičevskis, R. (Sast.). (2014). Ziemeļu mags: Johans Georgs Hāmanis. Rīga: FSI.
Pases Nr. LFK Bio ZIEMEL 252 2014
Numurs LFK 04450
Dāvinatāji Pakalns, Guntis; Bičevskis, Raivis