EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

Laipa: Zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds
Apraksts Kursīte, J., Radzobe, S. (Sast.). (2014). Laipa: Zinātnisks rakstu krājums par teātri, literatūru un folkloru. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
Pases Nr. LFK M LAI 240 2014
Numurs LFK 04449
Dāvinatājs Krogzeme-Mosgorda, Baiba (1966-);