EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Lexikon der Weltliteratur

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Leipzig
Izdevējs Veb Bibliographishes Institut
Apraksts Steiner, G. (Her.). (1996). Lexikon der Weltliteratur. Leipzig: Veb Bibliographishes Institut.
Pases Nr. LFK V LEXIK967 1966
Numurs LFK 04445