EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Мифологический словарь (1990)

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Советская энциклопедия
Apraksts Мелетинский, Е. М. (Ред.). (1990). Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия.
Pases Nr. LFK V MIF 270 1990
Numurs LFK 04444