EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Мифологический словарь (1990)

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Советская энциклопедия
Apraksts Мелетинский, Е. М. (Ред.). (1990). Мифологический словарь. Москва: Советская энциклопедия.
Pases Nr. LFK V MIF 270 1990
Numurs LFK 04444