EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Краткий словарь по эстетике

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Издательство политической литературы
Apraksts Овсянников, М. Ф., Разумний, В. А. (Ред.). (1964). Краткий словарь по эстетике. Москва: Издательство политической литературы.
Pases Nr. LFK V KRAT 230 1964
Numurs LFK 04440