EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Русско-английский словарь

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs ОГИЗ-ГИС
Apraksts Смирницкий, А. И. (Ред.). (1949). Русско-английский словарь. Москва: ОГИЗ-ГИС.
Pases Nr. LFK V RUS 770 1949
Numurs LFK 04439