EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latviešu frazeoloģijas vārdnīca: N-Ž, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Laua, A., Veinberga, S., Ezeriņa, A. (1996). Latviešu frazeoloģijas vārdnīca: N-Ž, 2. Rīga: Avots.
Pases Nr. LFK V LATVIE 802 1996-2
Numurs LFK 04437