EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Baltkrievu savienība
Apraksts Ābola, M. (Sast.). (2010). Baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu vārdnīca. Rīga: Latvijas Baltkrievu savienība.
Pases Nr. LFK V BALTK 410 2010
Numurs LFK 04434