EN in English

Styprys kai gaiļs. (LFK 508, 1935)

Baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Baltkrievu savienība
Apraksts Ābola, M. (Sast.). (2010). Baltkrievu-latviešu, latviešu-baltkrievu vārdnīca. Rīga: Latvijas Baltkrievu savienība.
Pases Nr. LFK V BALTK 410 2010
Numurs LFK 04434