EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Latvijas PSR mazā enciklopēdija: Piebalga - Žvīgule, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Samsons, V. (Red.). (1970). Latvijas PSR mazā enciklopēdija: Piebalga - Žvīgule, 3. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK En LATVIJAS 805 1970, LFK En LATVIJAS 805 1970
Numurs LFK 04433