EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

Ētikas vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Kona, I. (Red.). (1987). Ētikas vārdnīca. Rīga: Avots.
Pases Nr. LFK V ETI 510 1987
Numurs LFK 04432