EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Dambe, V. (1990). Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK V DAM 320 1990
Numurs LFK 04431