EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Latviešu personvārdu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Siliņš, K. (1990). Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK V SILINŠ 476 1990
Numurs LFK 04430