EN in English

Sēž uz zirga kā ķengurs. (LFK 31451, 3008)

Latviski-krieviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Loja, J. (Sast.). (1948). Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V LATVISK 812 1948
Numurs LFK 04428