EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latviski-krieviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Loja, J. (Sast.). (1948). Latviski-krieviska vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V LATVISK 812 1948
Numurs LFK 04428