EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Этимологический словарь славянских языков, 9

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Наука
Apraksts Трубачева, О. Н. (Ред.). (1983). Этимологический словарь славянских языков, 9. Москва: Наука.
Pases Nr. LFK V ETI 510 1983-9
Numurs LFK 04410