EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Svešvārdu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Žukovs, L. (Red.). (1969). Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK V SVE 424 1969
Numurs LFK 04400