EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latvju enciklopēdija: A-K, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Stokholma
Izdevējs Trīs Zvaigznes
Apraksts Švābe, A. (Red.). (1950). Latvju enciklopēdija: A-K, 1. Stokholma: Trīs Zvaigznes.
Pases Nr. LFK V LATVJU 815 1950
Numurs LFK 04396