EN in English

Kad mierīgs prāts vakarā, tad skaidra galva no rīta. (LFK 1599, 1682)

Mūzikas krātuves skaņdarbu katalogs

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Adelaide
Izdevējs Mūzikas krātuve
Apraksts Biezaitis, Ē., Biezsaite, M. (Sast.). (1992). Mūzikas krātuves skaņdarbu katalogs. Adelaide: Mūzikas krātuve.
Pases Nr. LFK UL MUZIKAS 977 1992
Numurs LFK 04394