EN in English

Blagai gūvei dīvs rogu nadūd. (LFK 1940, 2680)

Angliski-latviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs K. Roze
Apraksts Roze, K., Roze, K. (Sast.). (1931). Angliski-latviska vārdnīca. Rīga: K. Roze.
Pases Nr. LFK V ANGLIS 456 1931
Numurs LFK 04390