EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latīņu-latviešu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Veitmane, K., Čerfase, L., Novackis, H., Apīnis, A. (Sast.). (1955). Latīņu-latviešu vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V LATINU 777 1955
Numurs LFK 04385