EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Vācu-latviešu vārdnīca: otrais izdevums

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Celmrauga, I., Plēsuma, A., Straube, A. (Sast.). (1962). Vācu-latviešu vārdnīca: otrais izdevums. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V VACU 060 1962
Numurs LFK 04382