EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Lietuviski-latviska vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Rīteris
Apraksts Rīteris, J. (Sast.). (1929). Lietuviski-latviska vārdnīca. Rīga: J. Rīteris.
Pases Nr. LFK V LIETUVI 295 1929
Numurs LFK 04381