EN in English

Labāk ubags ar godu, nekā bagāts ar kaunu. (LFK 1752, 3418)

Latviešu-krievu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Valsts izdevniecība
Apraksts Dāle, P. u.c. (Sast.). (1953). Latviešu-krievu vārdnīca. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
Pases Nr. LFK V LATVIE 802 1953
Numurs LFK 04380