EN in English

Izšķērdības dārzā aug bankrota rozes. (LFK 1599, 1502)

Latviešu-angļu vārdnīca: 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Kalniņa, D. (Sast.). (2010). Latviešu-angļu vārdnīca: 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Avots.
Pases Nr. LFK V LATVIE 802 2010
Numurs LFK 04376