EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Latviešu-vācu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Bisenieks, V., Niselovičs, I. (Red.). (1980). Latviešu-vācu vārdnīca. Rīga: Avots.
Pases Nr. LFK V LATVIE 802 1980
Numurs LFK 04375