EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Franču-latviešu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Zandreitere, I., Ābrama, J. (Sast.). (1973). Franču-latviešu vārdnīca. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK V FRANČ 180 1973
Numurs LFK 04374