EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Franču-latviešu vārdnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Liesma
Apraksts Zandreitere, I., Ābrama, J. (Sast.). (1973). Franču-latviešu vārdnīca. Rīga: Liesma.
Pases Nr. LFK V FRA 180 1973
Numurs LFK 04374