EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Русско-польский словарь

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Издательство иностранных и национальных словарей
Apraksts Дворецкий, И. Х. (Ред.). (1953). Русско-польский словарь. Москва: Издательство иностранных и национальных словарей.
Pases Nr. LFK V RUS 770 1953
Numurs LFK 04370