EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Русско-немецкий словарь

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Москва
Izdevējs Издательство иностранных и национальных словарей
Apraksts Никинова, О. Н. (Сост.). (1953). Русско-немецкий словарь. Москва: Издательство иностранных и национальных словарей.
Pases Nr. LFK V RUSSK 770 1953
Numurs LFK 04369