EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Meklējumi un atradumi 2007

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Krogzeme-Mosgorda, B. (Sast.). (2007). Meklējumi un atradumi 2007. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2007
Numurs LFK 04281
Dāvinatājs Krogzeme-Mosgorda, Baiba (1966-);