EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Meklējumi un atradumi 2007

Lasītavas grāmatas

Autori                  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Krogzeme-Mosgorda, B. (Sast.). (2007). Meklējumi un atradumi 2007. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK TP MEK 360 2007
Numurs LFK 04281
Dāvinatājs Krogzeme-Mosgorda, Baiba (1966-);