EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Wisplnigakais un wisjaunakais mihlestibas westulneeks

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs J. Gulbis
Apraksts Kangars. (1909.). Wisplnigakais un wisjaunakais mihlestibas westulneeks. Rīga: J. Gulbis.
Pases Nr. LFK Ret KANG 390 1909
Numurs LFK 04279
Dāvinatājs Krogzeme-Mosgorda, Baiba (1966-);