EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Zchubes un zchubeneeschi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latv. zemnieku savienība
Apraksts Behrtiņsh, J. (1927). Zchubes un zchubeneeschi. Rīga: Latv. zemnieku savienība.
Pases Nr. LFK Np BERTIN 725 1927
Numurs LFK 04269