EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Dobele

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Dobele
Izdevējs Dobeles pilsētas dome
Apraksts Matisone, D. (Sast.). (2004). Dobele. Dobele: Dobeles pilsētas dome.
Pases Nr. LFK Np DOBEL 031 2004
Numurs LFK 04268