EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Rūjiena toreiz - pašreiz

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jāņa sēta
Apraksts Siliņa, L. (Sast.). (2012). Rūjiena toreiz - pašreiz. Rīga: Jāņa sēta.
Pases Nr. LFK Np 2012
Numurs LFK 04266