EN in English

Vajag laseit, vajag saprast, vajag dzeivuot, vajag zynuot. (LFK 1950, 8386)

Iecavai 520

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Iecava
Izdevējs Mana grāmata
Apraksts Kivilands, Ē. (2012). Iecavai 520. Iecava: Mana grāmata.
Pases Nr. LFK Np KIVIL 956 2012
Numurs LFK 04264