EN in English

Skraida kā govs bez astes mušu laikā. (LFK 1459, 4036)

Dzīve pie jūras: Vērojumi Latvijas jūrmalas zvejniekciemos: No Kolkas līdz Ainažiem

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zemnieka domas
Apraksts Veldre, V. (1939). Dzīve pie jūras: Vērojumi Latvijas jūrmalas zvejniekciemos: No Kolkas līdz Ainažiem. Rīga: Zemnieka domas.
Pases Nr. LFK Np VELDR 304 1939
Numurs LFK 04261