EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Līgo. līgo!: Līgo dziesmu krājums

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Aizkraukle
Izdevējs Krauklītis
Apraksts Lidvans, U. (1992). Līgo. līgo!: Līgo dziesmu krājums. Aizkraukle: Krauklītis.
Pases Nr. LFK GG LID 090 1992
Numurs LFK 04258