EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Līgo. līgo!: Līgo dziesmu krājums

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Aizkraukle
Izdevējs Krauklītis
Apraksts Lidvans, U. (1992). Līgo. līgo!: Līgo dziesmu krājums. Aizkraukle: Krauklītis.
Pases Nr. LFK GG LID 090 1992
Numurs LFK 04258