EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Tauta par baznīcu un mācītājiem : folkloras materiālu izlase

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LFI TAUT 920 1963
Numurs LFK 00410