EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 5

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Burtnieku draudze
Apraksts Paliepa, J. (Sak). (1980). Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 5. Toronto: Burtnieku draudze.
Pases Nr. LFK Diev SIET 286 1980-5
Numurs LFK 04147
Dāvinatāji Prātiņš, Andris; Prātiņa, Anda