EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 4

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Burtnieku draudze
Apraksts Paliepa, J. (Sak). (1978). Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 4. Toronto: Burtnieku draudze.
Pases Nr. LFK Diev SIET 286 1978-4
Numurs LFK 04146
Dāvinatāji Prātiņš, Andris; Prātiņa, Anda