EN in English

Kad lapsa skraida apkārt, tad neesi zoss. (LFK 1379, 7895)

Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 3

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Burtnieku draudze
Apraksts Paliepa, J. (Sak). (1977). Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 3. Toronto: Burtnieku draudze.
Pases Nr. LFK Diev SIET 286 1977-3
Numurs LFK 04145
Dāvinatāji Prātiņš, Andris; Prātiņa, Anda