EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Burtnieku draudze
Apraksts Paliepa, J. (Sak). (1976). Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 2. Toronto: Burtnieku draudze.
Pases Nr. LFK Diev SIET 286 1976-2
Numurs LFK 04144
Dāvinatāji Prātiņš, Andris; Prātiņa, Anda