EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 1

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Toronto
Izdevējs Burtnieku draudze
Apraksts Paliepa, J. (Sak). (1975). Sietiņš: LDS Burtnieku draudzes izdevums dievturiem visās zemēs, 1. Toronto: Burtnieku draudze.
Pases Nr. LFK Diev SIET 286 1975-1
Numurs LFK 04143
Dāvinatāji Prātiņš, Andris; Prātiņa, Anda