EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Sāls dziedniecībā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ilze Jansone
Apraksts Jansone, I. (2016). Sāls dziedniecībā. Rīga: Ilze Jansone.
Pases Nr. LFK Ār JANSON 606 2016
Numurs LFK 04132