EN in English

Tik ziķers laikam uz akmeņa audzis. (LFK 1225, 10869)

Sāls dziedniecībā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Ilze Jansone
Apraksts Jansone, I. (2016). Sāls dziedniecībā. Rīga: Ilze Jansone.
Pases Nr. LFK Ār JANSON 606 2016
Numurs LFK 04132