EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Latvju dainas un vedu himnas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jānis Radvils Paliepa
Apraksts Paliepa, J. R. (2004). Latvju dainas un vedu himnas. Rīga: autora izdevums. 111, [1] lpp.
Pases Nr. LFK PLF PALIE 194 2004
Numurs LFK 00041