EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Muhsu tautas pasakas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sast.). (1903). Muhsu tautas pasakas, 2. Rīga: Derīgu grāmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI MUHS 150 1903
Numurs LFK 00392