EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Muhsu tautas pasakas, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sast.). (1903). Muhsu tautas pasakas, 2. Rīga: Derīgu grāmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI MUHS 150 1903
Numurs LFK 00392