EN in English

Laistuos kai sauleite Juoņu dīnys reitā. (LFK 509, 2016)

Muhsu tautas pasakas, 2

Lasītavas grāmatas
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Derīgu grāmatu nodaļa
Apraksts Lerhis-Puškaitis, A. (Sast.). (1903). Muhsu tautas pasakas, 2. Rīga: Derīgu grāmatu nodaļa.
Pases Nr. LFK LFI-V MUHS 150 1903
Numurs LFK 00392