EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Raksti folkloristikā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Ozols, A. (1968). Raksti folkloristikā. Rīga: Zinātne. 416, [1] lpp.
Pases Nr. LFK PLF OZOLS 660 1968
Numurs LFK 00040