EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Latviešu tautas teikas: vēsturiskās teikas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Ancelāne, A. (Sast.). (1988). Latviešu tautas teikas: vēsturiskās teikas. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1988
Numurs LFK 00386