EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Latviešu bērnu folklora

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Greble, V. (Sast.). (1973). Latviešu bērnu folklora. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LFI LATVIE 802 1973
Numurs LFK 00384